Vì sao thành lập Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí?

14:15 | 04/08/2021

|
Nhu cầu công tác xây dựng cơ bản của ngành Dầu khí là rất lớn, Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp dầu khí được thành lập.
Vì sao thành lập Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí?
Nhà giàn DK 1/Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Năm 1978, Tổng cục Dầu khí thành lập 2 đơn vị: Công ty Xây lắp Dầu khí và Công ty Thiết kế Dầu khí. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động gặp một số khó khăn về cơ chế và tổ chức nhân sự… hai công ty này đã phải giải thể.

Vào năm 1981-1982, sau khi Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro được thành lập, nhu cầu công tác xây dựng cơ bản của ngành Dầu khí là rất lớn và cấp bách mà hầu hết phải giao thầu cho các tổ chức ngoài ngành.

Thi hành các quyết định số 224/CT và 225/CT ngày 30/08/1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển Binh đoàn 318 từ Bộ Quốc phòng sang Tổng cục Dầu khí, ngày 14/09/1983 Tổng cục Dầu khí ra quyết định thành lập Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí.

Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí được giao nhiệm vụ thi công các công trình: san lấp mặt bằng, bến cảng, bãi để cần khoan, ống chống, Xí nghiệp Cơ khí trung tâm, Xí nghiệp Địa vật lý, Trạm điện 4,2 MW, Xí nghiệp sản xuất khí ôxy, axêtylen, kho đông lạnh, hố chôn bùn khoan. Toàn Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí đã vui mừng khi hoàn thành và được nghiệm thu chân đế số 2 nặng gần 2.000 tấn...

Trải qua 10 năm kể từ ngày thành lập, Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Đầu khí đã hoàn thành có chất lượng 26 chân đế các giàn khoan cố định, giàn nén khí và nhà ở… cũng như 11 chân đế cho các nhà giàn DK1 ở quần đảo Trường Sa. Nay là Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
bidv-smart-banking