Quá trình hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí khóa I

14:15 | 22/10/2021

|
Năm năm thực thực hiện Nghị quyết Đại hội I, hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Quá trình hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí khóa I
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự đảng Tổng công ty và sự phối hợp của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Công đoàn ngành đã nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc ổn định, phát triển của Tổng công ty Dầu khí.

1. Công tác tuyên truyền giáo dục: Nhận thức công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, của tầng lớp trí thức và người lao động, là thành viên trong khối đại đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam... Trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ngành dầu khí, Công đoàn ngành đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quá trình hình thành, phát triển của ngành… Từ tháng 10/1994, Công đoàn ngành đã xuất bản Tờ thông tin Công đoàn Dầu khí Việt Nam...

2. Tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động: Được sự quan tâm của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn ngành đã tổ chức cho đông đảo công nhân lao động, đoàn viên công đoàn tham gia ý kiến vào nhiều văn bản dự thảo của nhà nước… Đặc biệt, công đoàn ngành đã chủ động dự thảo, biên soạn và tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, ngày 5/11/1997,..

3. Phong trào thi đua lao động giỏi, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động: Ngay những tháng đầu hàng năm và trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, những sự kiện trọng đại của đất nước...

4. Phong trào thi đua lao động giỏi: Với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường… Chỉ tính trong 3 năm 1995 - 1998, đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng trăm tỷ đồng...

5. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”: Ban Nữ công Công đoàn ngành đã chỉ đạo Ban Nữ công công đoàn cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, mục tiêu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Trong 3 năm 1995 - 1997 có 473 tập thể và cá nhân đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam…

6. Công tác bảo hộ an toàn vệ sinh lao động: Thực hiện khẩu hiệu “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”, Công đoàn Dầu khí đã phối hợp với Tổng công ty chủ động đề xuất với Viện Bảo hộ lao động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức học tập nghiệp vụ bảo hộ và Pháp lệnh bảo hộ lao động cho cán bộ chủ chốt trong ngành dầu khí… Tuy nhiên, do đặc điểm ngành nghề và tính chất lao động nặng nhọc cho nên tai nạn rủi ro và bệnh nghề nghiệp vẫn là nguy sơ tiềm ẩn đối với người lao động…

7. Hoạt động văn hóa, thể thao và từ thiện xã hội: Sau Đại hội I, Công đoàn ngành đã có chủ trương tổ chức tốt các phong trào văn hóa văn nghệ và thể thao từ cấp ngành đến cơ sở,..Để tạo điều kiện cho phong trào, Công đoàn Dầu khí và các công đoàn cơ sở đã phối hợp với Tổng công ty và các đơn vị thành viên đầu tư xây dựng nhiều cụm văn hóa, thể thao với những quy mô lớn, nhỏ khác nhau phù hợp với nhu cầu của từng nơi, như ở Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để người lao động có điều kiện tập luyện và vui chơi giải trí..., 21 Ban Liên lạc hưu trí Dầu khí ở những địa phương có hoạt động dầu khí được thành lập như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ Tương trợ Dầu khí được thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ.

8. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng: Sau Đại hội I, hệ thống tổ chức của Công đoàn ngành được kiện toàn, các ban trong cơ quan Công đoàn ngành, các công đoàn cơ sở ở các đơn vị thành viên, kể cả các công đoàn cơ sở ở các công ty liên doanh và nhà thầu dầu khí nước ngoài… Trong thời gian 1993 - 1998, công đoàn ngành đã vận động, tập hợp được đông đảo công nhân lao động tham gia hoạt động tổ chức công đoàn, đã kết nạp được 4.548 đoàn viên mới. Đặc biệt, đã vận động thành lập được 6 công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài và các nhà thầu dầu khí, nâng tổng số lên 26 công đoàn cơ sở đã ổn định về tổ chức. Số đoàn viên công đoàn tại thời điểm cuối năm 1993 là 8.117 người, đến tháng 5 năm 1998 đã tăng lên 12.664 người…

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong