Đoàn cơ sở Khối cơ quan Tổng công ty tiến hành Đại hội khóa II năm nào?

13:27 | 09/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Thống nhất trong hoạt động phong trào tại các cơ sở đoàn, sắp xếp, đổi mới tổ chức phù hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên
Đoàn cơ sở Khối cơ quan Tổng công ty tiến hành Đại hội khóa II năm nào?
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngày 22/03/1997, Đoàn cơ sở Khối cơ quan Tổng công ty đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 1997 – 1999, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ I (1995 – 1997), xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XI.

Đại hội có 53 đại biểu đại diện cho 440 đoàn viên về dự. Đại hội đã khẳng định: trong nhiệm kỳ I đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đoàn, của Thành đoàn Hà Nội, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty và Nghị quyết của Đoàn cơ sở khối cơ quan nhiệm kỳ I. Ban Chấp hành đã xây dựng được sự thống nhất trong hoạt động phong trào tại các cơ sở đoàn; tiến hành sắp xếp, đổi mới tổ chức phù hợp với tình hình và đặc điểm của cơ sở đoàn; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Ban Chấp hành đã có sự chỉ đạo kịp thời, giúp đỡ đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên tìm hiểu về Đảng, thường xuyên theo dõi, kịp thời giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong nhiệm kỳ I, đoàn viên đã tích cực tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như thực hiện tốt 2 phong trào “Thanh niên lập nghiệp và Tuổi trẻ giữ nước”. Đại hội nhiệm kỳ II Đoàn Khối cơ quan Tổng công ty đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 Uỷ viên; đồng chí Phan Kiến Anh được tái cử chức vụ Bí thư, đồng chí Lê Như Linh được bầu làm Phó Bí thư và cả hai đồng chí được Đại hội bầu là đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong