Pháp: Hợp tác khử carbon trong công nghiệp ở Normandy

19:01 | 15/07/2021

|
Air Liquide, Borealis, Esso S.A.F., TotalEnergies và Yara International ASA đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) để khám phá sự phát triển của cơ sở hạ tầng CO2, bao gồm thu giữ và lưu trữ giúp khử carbon trong công nghiệp nằm ở vùng Normandy, Pháp.
Kế hoạch lưu giữ carbon dioxide của CanadaKế hoạch lưu giữ carbon dioxide của Canada
Các hoạt động của Big Oil hướng tới trung hòa carbonCác hoạt động của Big Oil hướng tới trung hòa carbon
Pháp: Hợp tác khử carbon trong lưu vực công nghiệp Normandy
Hợp tác khử carbon trong công nghiệp ở Normandy. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Với mục tiêu giảm phát thải CO2 tới 3 triệu tấn/năm vào năm 2030, tương đương với lượng phát thải của hơn 1 triệu xe du lịch, giai đoạn đầu sẽ bao gồm việc nghiên cứu tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế của dự án này. Mối quan hệ hợp tác này sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ từ các chương trình của châu Âu, Pháp và các khu vực liền kề được mở cho các bên công nghiệp khác.

Khả năng giảm phát thải CO2 của các nhà sản xuất công nghiệp trong trung và dài hạn là vấn đề then chốt đối với tính bền vững của các hoạt động công nghiệp và hệ sinh thái trong khu vực Ax Seine/Normandy. Các công ty tham gia Biên bản ghi nhớ đã đồng ý hợp tác để đánh giá tính khả thi về kỹ thuật, kinh tế của việc thực hiện chuỗi thu giữ và lưu giữ CO2 công nghiệp (CCS) từ các cơ sở công nghiệp của họ đến kho lưu trữ cuối cùng ở Biển Bắc.

François Jackow, Phó chủ tịch điều hành và là thành viên của Ủy ban điều hành của Tập đoàn Air Liquide giám sát các hoạt động của Europe Industries, cho biết: “Air Liquide rất vui được đóng góp cho dự án này kiến ​​thức chuyên môn độc đáo về công nghệ thu nhận và hóa lỏng CO2. Kể từ năm 2015 Air Liquide đã triển khai thành công CryocapTM tại nhà máy của mình ở Port Jérôme, Normandy, một công nghệ thu và hóa lỏng CO2 độc quyền sáng tạo, cho phép thu giữ tới 90% lượng khí thải CO2.

Sáng kiến ​​rộng lớn hơn này minh họa cách các nhà sản xuất công nghiệp có thể huy động để khử carbon trong các lưu vực công nghiệp chính và đóng góp vào cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu. Nó phù hợp với Mục tiêu khí hậu của Air Liquide, nhắm mục tiêu đến tính trung hòa carbon vào năm 2050”.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Bảo Vy