Bộ Tài chính: Hết quý II, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 311 tỷ đồng

20:00 | 14/09/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Ngày 14/9, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết ngày 30/6 là 310,794 tỷ đồng.
Yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp tục giảm thuế đối với xăng dầuYêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp tục giảm thuế đối với xăng dầu
Bộ Công Thương: Thành lập 3 đoàn kiểm tra kinh doanh xăng dầu toàn quốcBộ Công Thương: Thành lập 3 đoàn kiểm tra kinh doanh xăng dầu toàn quốc
Cơ sở kinh doanh xăng dầu Cơ sở kinh doanh xăng dầu "găm hàng" sẽ bị tước giấy phép vĩnh viễn

Theo đó, từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6, tổng số trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu là 1.007,807 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) là 526,726 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dương trong quý II năm 2022 là 1,426 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu âm trong quý II năm 2022: 1,792 triệu đồng. Trước đó, số dư Quỹ bình ổn giá xăng tại thời điểm 31/3 đang âm 169,920 tỷ đồng.

Bộ Tài chính: Hết quý II, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 311 tỷ đồng
Hết quý II, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 311 tỷ đồng/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo Bộ Tài chính, việc công khai quỹ bình ổn giá nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu,

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được lập tại doanh nghiệp khi được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm trích lập, chi sử dụng, báo cáo, công khai về Quỹ bình ổn giá xăng dầu và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm lựa chọn, mở tài khoản theo dõi riêng về Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (ngân hàng); có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của ngân hàng nơi thương nhân đầu mối mở tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) và công bố thông tin theo quy định.

Cũng theo Bộ Tài chính, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể là 300 đồng/lít đối với các loại xăng, các loại dầu diesel, dầu hỏa và 300 đồng/kg đối với các loại dầu mazut ở nhiệt độ thực tế tiêu thụ tại thị trường nội địa và được xác định là một yếu tố cấu thành giá cơ sở và giá bán của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu được thực hiện đồng thời với kỳ điều hành giá cơ sở.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước; toàn bộ nguồn trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tham gia điều tiết, hỗ trợ cho mục tiêu bình ổn giá xăng dầu trong nước theo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

thaco