Bến Tre: Yêu cầu nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng KCN Phú Thuận

10:12 | 03/08/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Dự án Khu công nghiệp (KCN) Phú Thuận, huyện Bình Đại được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua. Dự án là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Bến Tre, đồng thời có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Bến Tre: Tập trung tối đa phát triển tiềm năng của tỉnh, tích cực trong công tác chuyển đổi sốBến Tre: Tập trung tối đa phát triển tiềm năng của tỉnh, tích cực trong công tác chuyển đổi số
Bến Tre: Tự tin hướng đến những thị trường triển vọng cho trái bưởi da xanhBến Tre: Tự tin hướng đến những thị trường triển vọng cho trái bưởi da xanh
Bến Tre tăng cường chống thất thu thuế, đảm bảo đủ thu ngân sáchBến Tre tăng cường chống thất thu thuế, đảm bảo đủ thu ngân sách

Theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về “Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận, huyện Bình Đại” đã yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục khẳng định và tuyên truyền, vận động cho người dân biết về tầm quan trọng của dự án này.

Bến Tre: Yêu cầu nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng KCN Phú Thuận
Yêu cầu nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phú Thuận/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cùng với đó là tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tiến độ theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, xây dựng cơ sở hạ tầng Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ KCN trong tháng 12/2022. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tái định cư cho người dân trong vùng dự án, tiến độ xây dựng KCN để giải quyết vấn đề an sinh xã hội cho người dân trong vùng dự án.

Đồng thời, đảm bảo thực hiện đúng cơ cấu vốn đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng KCN. Thực hiện chính sách hỗ trợ hợp lý, đúng quy định pháp luật cho hộ dân thuộc diện di dời tái định cư trong KCN và phải tiếp tục tái định cư lần hai do tác động của một dự án khác.

Quan tâm đến việc thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người dân trong vùng dự án: Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ thuê nhà ổn định cuộc sống cho người dân thuộc diện tái định cư trong vùng dự án. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo đúng chủ trương quy định của Nhà nước, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Người dân được tái định cư phải được hưởng lợi từ dự án và an sinh xã hội phải được tốt hơn trước.

Huy động nguồn lực đầu tư sớm hoàn thành xây dựng hạ tầng KCN theo Nghị quyết của Tỉnh ủy giao và thực hiện kết nối kêu gọi đầu tư thứ cấp vào KCN theo tiêu chí: trình độ công nghệ sản xuất cao, tạo giá trị tăng thêm cho kinh tế tỉnh nhà, khai thác tốt nhất nguồn thu ngân sách tỉnh, thân thiện với môi trường và ít thâm dụng đất đai.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Thùy Dung (t/h)

sao-thai-duong