Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính sắp xếp, xử lý nhà đất

10:10 | 07/10/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Công văn gửi các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giáBộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
Bộ Tài chính thông tin về phản ánh Bộ Tài chính thông tin về phản ánh "thu thuế đất theo giá thị trường nhưng giá đền bù lại theo giá nhà nước"

Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Các trường: Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Học viện Tài chính, Đại học Tài chính - Kế toán, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh; Thời báo Tài chính Việt Nam; Tạp chí Tài chính; Nhà xuất bản Tài chính; Cục Quản lý giám sát bảo hiểm; Nhà nghỉ Bộ Tài chính; Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại TP HCM; Cục Kế hoạch - Tài chính (dự toán cấp 3) thực hiện quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính sắp xếp, xử lý nhà đất
Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính sắp xếp, xử lý nhà đất/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện việc lập phương án sắp xếp theo đúng trình tự quy định tại Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ). Trong đó, Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc kiểm tra hiện trạng, lập Biên bản kiểm tra hiện trạng đối với các cơ sở nhà, đất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp.

Theo đó, đối với các cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn 5 thành phố: TP HCM, TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, TP Hải Phòng, Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và lập thành Biên bản đối với từng cơ sở nhà, đất theo Mẫu số 2 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý gửi lấy ý kiến UBND cấp tỉnh nơi có nhà, đất.

Đối với các cơ sở nhà, đất của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố còn lại, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và lập thành Biên bản đối với từng cơ sở nhà, đất theo Mẫu số 2 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, dự kiến phương án sắp xếp lại, xử lý gửi lấy ý kiến UBND cấp tỉnh nơi có nhà, đất.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)