Ngành Thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm

14:00 | 10/10/2021

|
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thuế. Để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao, trong quý IV, toàn ngành Thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu hơn 86.800 tỷ đồng.

Ngành thuế thu ngân sách trong 7 tháng đạt gần 764 nghìn tỷNgành thuế thu ngân sách trong 7 tháng đạt gần 764 nghìn tỷ

Doanh nghiệp bất động sản cần ngành thuế tiếp sức để Doanh nghiệp bất động sản cần ngành thuế tiếp sức để "vượt bão" Covid-19

Theo thông tin từ Tổng Cục thuế, số thu ngân sách liên tục có xu hướng giảm qua các tháng, quý và so với thực hiện cùng kỳ. Cụ thể, số thu quý 1 đạt 369.688 tỷ đồng, quý 2 chỉ còn 289.717 tỷ đồng, sang quý 3/2021 thu chỉ đạt 245.989 tỷ đồng (bằng 64% quý 1 và bằng 71,9% quý 2).

Ngành Thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm
Ngành Thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tổng thu ngân sách tháng 9/2021 do cơ quan thuế quản lý đạt 60.499 tỷ đồng, bằng 5,4% so với dự toán, bằng 65% so với cùng kỳ. Riêng TP Hồ Chí Minh thu ngân sách 9 tháng giảm gần 6.000 tỷ đồng so với tháng 8/2021.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho rằng, dịch bệnh diễn biến phức tạp từ tháng 4 và lan rộng ra các tỉnh phía Nam từ tháng 7 đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thuế của ngành, đặc biệt là công tác thanh tra kiểm tra và công tác quản lý nợ, cụ thể: tháng 9, toàn Ngành chỉ thực hiện được 3.397 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 3,28% kế hoạch. Lũy kế 9 tháng thực hiện được 46.752 cuộc thanh, kiểm tra, bằng 51,1% kế hoạch. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.040 tỷ đồng.

Về công tác thu nợ thuế 9 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế thực hiện thu hồi 22.000 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng, bằng 73,1% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên số thu nợ giảm mạnh qua từng tháng. Tháng 8 thu đạt 2.090 tỷ đồng; tháng 9, chỉ ước đạt 1.100 tỷ đồng, giảm trên 1.500 tỷ đồng so với bình quân 7 tháng.

Bên cạnh đó, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn của đại dịch, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về việc thực hiện gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho trong năm 2021. Những giải pháp này đã phát huy hiệu quả giúp DN có thêm nguồn vốn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhưng việc này cũng đã tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Tính đến cuối tháng 9/2021, đã có tổng số 138.984 đơn đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất (trong đó có 119.508 DN và 19.476 hộ, cá nhân kinh doanh). Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn là 78.108 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết thêm, nhiệm vụ thu năm 2021 được Quốc hội, Chính phủ giao cho ngành Thuế là 1.167.400 tỷ đồng. Như vậy trong quý IV, toàn ngành Thuế phải thu tối thiểu 260.400 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu hơn 86.800 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong
bidv-smart-banking