Ngân sách nhà nước có thặng dư trong 9 tháng

17:44 | 15/10/2021

|
Mới đây, Bộ Tài chính thông tin, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng có thặng dư. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 9 đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa: đạt 55,1 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 11 nghìn tỷ đồng so với tháng 8.
Tháng 9, NSNN thu hơn 25,6 nghìn tỷ đồng từ xuất nhập khẩuTháng 9, NSNN thu hơn 25,6 nghìn tỷ đồng từ xuất nhập khẩu
Tháng 8/2021, thu ngân sách nhà nước đạt gần 79 nghìn tỷ đồngTháng 8/2021, thu ngân sách nhà nước đạt gần 79 nghìn tỷ đồng

Cụ thể, thu từ dầu thô: đạt 3,7 nghìn tỷ đồng, giá dầu Brent thế giới tăng cao (hiện dao động ở mức 74-77 USD/thùng). Giá dầu thanh toán bình quân của Việt Nam đạt khoảng 72,3 USD/thùng, tăng 27,3 USD/thùng so giá dự toán.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: đạt 25,59 nghìn tỷ đồng, giảm 2,8 nghìn tỷ đồng so với tháng 8; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối ngân sách là 13,5 nghìn tỷ đồng.

Ngân sách nhà nước có thặng dư trong 9 tháng
Ngân sách nhà nước có thặng dư trong 9 tháng/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 30/9/2021, lũy kế thu NSNN 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự toán, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2020 (NSTW ước đạt 76,82% dự toán; NSĐP ước đạt 85,56% dự toán.

Bộ Tài chính đánh giá, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, thu NSNN 9 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ, nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020.

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 9 tháng ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 218,55 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán; chi thường xuyên đạt gần 725,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70% dự toán.

Cả NSTW và NSĐP đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ước tính đến hết tháng 9, NSNN đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch Covid-19, trong đó chi cho phòng chống dịch là 19,7 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 9,4 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất Quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 là 5,2 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin. Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình UBTVQH quyết định bổ sung 2.199 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2021 mua bù gạo dự trữ quốc gia, đã xuất cấp để viện trợ, cứu trợ và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

“Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng có thặng dư”, Bộ Tài chính cho biết.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Lũy kế đến hết tháng 9/2021 đã thực hiện phát hành được 237,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,21 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong