Tháng 9, NSNN thu hơn 25,6 nghìn tỷ đồng từ xuất nhập khẩu

19:15 | 05/10/2021

|
Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/9 đến ngày 30/9/2021 đạt 25.604 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ đồng so với tháng 8.
Nửa đầu tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 24,1 tỷ USD, giảm 18,1%Nửa đầu tháng 8, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 24,1 tỷ USD, giảm 18,1%
Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2021Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 7/2021

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/9/2021 đạt 285.624 tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán được giao, bằng 86,29% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 9, NSNN thu hơn 25,6 nghìn tỷ đồng từ xuất nhập khẩu
Trong tháng 9 ngân sách nhà nước thu hơn 25,6 nghìn tỷ đồng từ xuất nhập khẩu/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cụ thể, trong tháng 9 năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,5 tỷ USD, giảm 3,1%.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 483,2 tỷ USD, tăng mạnh 24,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 240,52 tỷ USD, tăng 18,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 242,65 tỷ USD, tăng 30,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9/2021 ước tính thặng dư 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thâm hụt trong 9 tháng đầu năm 2021 lên 2,13 tỷ USD.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 9/2021 có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 38,15 tỷ USD, giảm 0,7% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu ước 20 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước; nhập khẩu là 18,15 tỷ USD, giảm 1,5%.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 33,58 tỷ USD, chiếm 69% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 27,9 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này ước đạt 176,65 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 159 tỷ USD, tăng 33,6%.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong