Hà Nội dành gần 12.400 tỷ đồng để phát triển hơn 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

18:30 | 25/02/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, thành phố phát triển khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.
Hà Nội: Nhu cầu tìm mua chung cư tăng mạnh - Nhận diện dự án điểm nhấnHà Nội: Nhu cầu tìm mua chung cư tăng mạnh - Nhận diện dự án điểm nhấn
Đề xuất huy động gần 850.000 tỷ đồng thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hộiĐề xuất huy động gần 850.000 tỷ đồng thực hiện đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Theo kế hoạch, căn cứ các chỉ tiêu trong Chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2021-2030 để xác định mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025: Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn Thành phố 29,5m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người.

Hà Nội dành gần 12.400 tỷ đồng để phát triển hơn 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội
Hà Nội dành gần 12.400 tỷ đồng để phát triển hơn 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10,0m2/người. Tổng diện tích sàn nhà ở khoảng 44 triệu m2. Trong đó, về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,215 triệu m2 sàn nhà ở; chuẩn bị đầu tư 1-2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2-3 khu. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án. Về nhà ở tái định cư, phát triển mới khoảng 0,555 triệu m2 sàn nhà ở.

Về nhà ở thương mại, phát triển mới khoảng 19,73 triệu m2 sàn nhà ở; tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đảm bảo tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu 5% và nhà ở cho thuê mua đạt tối thiểu 5% trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án.

Về triển khai cải tạo, xây dựng lại 04 khu chung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp), các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định (có phát sinh trong quá trình kiểm định) và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định.

Đối với nhà ở riêng lẻ, thành phố Hà Nội phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn (khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm).

Bên cạnh đó, TP Hà Nội phấn đấu phát triển nhà ở bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở xác định tại Kế hoạch này; định kỳ cập nhật điều chỉnh số lượng dự án (bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục) cho phù hợp với thực tế. Các nhà đầu tự có báo cáo về tính khả thi và tiến độ thực hiện dự án, làm cơ sở để cập nhật vào Kế hoạch theo quy định.

Về chất lượng nhà ở, tiếp tục thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà đơn sơ gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị; Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn Thành phố đạt 90%, trong đó khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 85%.

Về kế hoạch cụ thể theo từng năm giai đoạn 2021-2025, Hà Nội xác định: Năm 2021 đạt 88.200m2 sàn nhà ở. Năm 2022 dự kiến đạt 257.000m2 sàn nhà ở. Năm 2023 dự kiến đạt 32.900m2 sàn nhà ở. Năm 2024 dự kiến đạt 361.700m2 sàn nhà ở. Năm 2025 dự kiến đạt 475.200m2 sàn nhà ở.

Cũng theo kế hoạch của thành phố, dự kiến vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 12.350 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nguồn vốn ngân sách khoảng 283 tỷ đồng, ngoài ra là vốn huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nguồn vốn cho vay ưu đãi của thành phố từ quỹ đầu tư phát triển, ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng khác.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện Kế hoạch.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

vietinbank
ajinomoto