Gần 80.000 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

10:07 | 30/07/2021

|
Mới đây, Tổng Cục thống kê đưa ra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm 2021. Cả nước có 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, phá sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Trái phiếu doanh nghiệp lại Trái phiếu doanh nghiệp lại "nóng": Cảnh báo rủi ro đang lớn dần!
Lợi nhuận trái chiều của doanh nghiệp ngành bia rượuLợi nhuận trái chiều của doanh nghiệp ngành bia rượu
Gần 80.000 doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo đó, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bởi biến chủng mới ngày càng tăng và thực hiện gian sách xã hội ở 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã ảnh hưởng đến đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng năm 2021.

Cụ thể trong tháng 7/2021, cả nước có 8.740 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 122,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 71,2 nghìn người, giảm 22,8% về số doanh nghiệp, giảm 25,3% về vốn đăng ký và giảm 0,9% về số lao động so với tháng 06/2021.

Tính chung 7 tháng năm 2021, cả nước có 75.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1065,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 555,5 nghìn lao động, tăng 0,8% về số doanh nghiệp, tăng 13,8% về vốn đăng ký và giảm 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm: gần 40.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; 28.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,6%; 11.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 27,4%. Trung bình mỗi tháng có gần 11.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong
bidv-smart-banking