Đồng Nai: Chuyển mục đích sử dụng hơn 14,6ha đất để khai thác đá xây dựng

14:10 | 22/05/2021

|
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 1575 về việc cho phép Công ty TNHH Kiệm Tân II được chuyển mục đích sử dụng hơn 14,6ha đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Soklu 3) tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất.
Lạng Sơn phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sảnLạng Sơn phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
Tin nhanh bất động sản ngày 9/5: Khai thác khoáng sản trái phép tại dự án Khu đô thị Ngọc Dương RiversideTin nhanh bất động sản ngày 9/5: Khai thác khoáng sản trái phép tại dự án Khu đô thị Ngọc Dương Riverside
Đồng Nai: Chuyển mục đích sử dụng hơn 14,6ha đất để khai thác đá xây dựng
Hoạt động khai thác đá tại một mỏ đá ở Đồng Nai (Ảnh minh hoạ)

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai có trách nhiệm ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Kiệm Tân II; ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Kiệm Tân II theo quy định; đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Kiệm Tân II sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Còn Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được giao xác định đơn giá thuê đất và truy thu số tiền thuê đất của Công ty TNHH Kiệm Tân II từ ngày 01/01/2013 đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với diện tích hơn 4,8ha đất; đồng thời, Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định đơn giá thuê đất để làm cơ sở cho Sở TN&MT Đồng Nai ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Kiệm Tân II; xác định và ban hành thông báo về nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Kiệm Tân II; hướng dẫn Công ty TNHH Kiệm Tân II thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài chính xác định các khoản mà Công ty TNHH Kiệm Tân II được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp. Giao UBND huyện Thống Nhất kiểm tra việc sử dụng đất theo đúng mục đích tại Quyết định này và tiến độ sử dụng đất theo quy định. Riêng Công ty TNHH Kiệm Tân II có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và sử dụng đất đúng ranh giới, diện tích, mục đích, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bộ TNMT