Lạng Sơn phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

14:22 | 12/05/2021

|
Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND: Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Các khu công nghiệp phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trungCác khu công nghiệp phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung
Các nước cam kết giảm lượng khí thải, cùng hành động tích cực vì môi trườngCác nước cam kết giảm lượng khí thải, cùng hành động tích cực vì môi trường
Lạng Sơn phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Ảnh minh họa.https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo đó, khu vực cấm hoạt động khoáng sản: Khu vực có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa: có 179 khu vực, với tổng diện tích 24.808,47 ha; khu vực đất có rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ: có 153 khu vực, với tổng diện tích 116.892,91ha; khu vực đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, an ninh: có 1.288 khu vực với tổng diện tích 63.846,33 ha; khu vực đất do cơ sở tôn giáo sử dụng: có 10 khu vực, với tổng diện tích 9,08 ha; khu vưc đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều, xử lý chất thải, dẫn điện, hệ thống thông tin liên lạc: có 99 khu vực, với tổng diện tích 252.477,42 ha.

Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản: 209 khu vực đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh chưa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với diện tích 173,92 ha.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành phố theo chức năng, địa bàn quản lý lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đồng Hoa (T/h)

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong