Đồng Nai: Chuyển đổi mục đích hơn 7.600m2 đất để khai thác đá xây dựng

19:16 | 17/06/2021

|
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 1995 về việc cho phép Công ty CP Khoáng sản 623 Đồng Nai chuyển mục đích 7.666m2 đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (khai thác khoáng sản đá xây dựng tại mỏ đá Thiện Tân 4) tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Nghệ An chuẩn bị đấu giá mỏ đá hoaNghệ An chuẩn bị đấu giá mỏ đá hoa
Lạng Sơn phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sảnLạng Sơn phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
Đồng Nai: Chuyển đổi mục đích hơn 7.600m2 đất để khai thác đá xây dựng
Hoạt động khai thác đá xây dựng tại một mỏ đá ở Đồng Nai (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, thời hạn sử dụng đất đến ngày 24/8/2033 (theo thời hạn tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 2527/GP-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty CP Khoáng sản 623 Đồng Nai). Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thời điểm tính tiền thuê đất tính từ ngày Quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực tử ngày ký. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai được giao ký hợp đồng thuê đất với Công ty CP Khoáng sản 623 Đồng Nai; đồng thời, Sở TN&MT ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty theo quy định; xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Khoáng sản 623 Đồng Nai sau khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định đơn giá thuê đất để làm cơ sở cho Sở TN&MT ký hợp đồng thuê đất với Công ty CP Khoáng sản 623 Đồng Nai; xác định và ban hành thông báo về nghĩa vụ của Công ty; hướng dẫn Công ty CP Khoáng sản 623 Đồng Nai thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định. Còn Sở Tài chính được giao xác định các khoản mà Công ty CP Khoáng sản 623 Đồng Nai khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Cùng với đó, UBND tỉnh Đồng Nai còn giao UBND huyện Vĩnh Cửu kiểm tra việc sử dụng đất theo đúng mục đích ghi tại Điều 1 Quyết định này và tiến độ sử dụng đất theo quy định. Riêng Công ty CP Khoáng sản 623 Đồng Nai phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và sử dụng đất đúng mực đích, ranh giới, diện tích, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bộ TNMT

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong