Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 221 nghìn tỷ, tăng 15,67%

18:30 | 09/12/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/11/2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 220.959 tỷ đồng, tăng 15,67% so với cùng kỳ năm trước; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước ước khoảng 52.001 tỷ đồng, tăng 22,16% so với cùng kỳ năm trước; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước ước khoảng 52.001 tỷ đồng, tăng 22,16%.
Xử lý nghiêm việc yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm khi cho vayXử lý nghiêm việc yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm khi cho vay
Tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm đạt gần 783 nghìn tỷ đồngTổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm đạt gần 783 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 806.855 tỷ đồng, tăng 18,73% so với cùng kỳ năm trước; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 669.671 tỷ đồng, tăng 19,07% so với cùng kỳ năm trước; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 174.213 tỷ đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 221 nghìn tỷ, tăng 15,67%
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tính đến ngày 30/11/2022, thị trường bảo hiểm có 78 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 26 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Trước đó, ngày 16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, sẽ tạo ra cú huých và những thay đổi cơ bản nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển an toàn, ổn định và bền vững.

Luật đã thay đổi phương thức quản lý tài chính, quản lý doanh nghiệp, cho phép xác định vốn và quản lý doanh nghiệp theo rủi ro đặc thù của từng doanh nghiệp, không cào bằng như trước đây. Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tình hình tài chính vững, quản trị lành mạnh phát triển và kịp thời chấn chỉnh các doanh nghiệp có biểu hiện chưa tốt về quản lý tài chính, quản trị rủi ro. Thị trường minh bạch hơn do có các quy định rõ ràng về công khai thông tin.

Luật khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp và thị trường phát triển phù hợp xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo thuận tiện và thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.

Ngoài ra, Luật cải tiến, giảm các thủ tục hành chính và tạo chủ động cho doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm bảo hiểm. Doanh nghiệp không phải phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm như trước kia mà chỉ thực hiện đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)