Tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm đạt gần 783 nghìn tỷ đồng

14:12 | 15/09/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Bộ Tài chính cho biết, ước tính đến hết tháng 8/2022, thị trường bảo hiểm có tổng tài sản đạt xấp xỉ 783 nghìn tỷ đồng, tăng 21,66% so với cùng kỳ năm 2021.
Tổng tài sản thị trường bảo hiểm đạt gần 765 nghìn tỷ đồngTổng tài sản thị trường bảo hiểm đạt gần 765 nghìn tỷ đồng
Xử lý nghiêm việc yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm khi cho vayXử lý nghiêm việc yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm khi cho vay

Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 645,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,8%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 155,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,57%.

Tính đến nay, thị trường bảo hiểm có 75 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 23 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài).

Tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm đạt gần 783 nghìn tỷ đồng
Tính đến hết tháng 8, tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm đạt gần 783 nghìn tỷ đồng/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 118.252 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1 % so với cùng kỳ 2021; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 84.467 tỷ đồng, tăng trưởng 15,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu khoảng 9.678 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường), tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 28,6%, thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2021 (33%). Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: bảo hiểm xe cơ giới (39,8%), bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tầu (30,7%), bảo hiểm sức khỏe (29,2%).

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2022 là 18.850 tỷ đồng, tăng 30,2% với cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Tài chính, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)