Tin nhanh ngân hàng ngày 30/10: Thủ tướng giao Ngân hàng nhà nước nghiên cứu tiền kỹ thuật số quốc gia

07:55 | 30/10/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
VPBank lãi trước thuế hơn 11.700 tỷ trong 9 tháng đầu năm; Sacombank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm hơn 3.200 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ…là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật

Tin nhanh ngân hàng ngày 29/10: Ngân hàng giảm lãi suất cho vay mua nhàTin nhanh ngân hàng ngày 29/10: Ngân hàng giảm lãi suất cho vay mua nhà

Tin nhanh ngân hàng ngày 28/10: Tín dụng sẽ tăng mạnh thời gian tới, có thể đạt 13% cả năm 2021Tin nhanh ngân hàng ngày 28/10: Tín dụng sẽ tăng mạnh thời gian tới, có thể đạt 13% cả năm 2021

Thủ tướng giao Ngân hàng nhà nước nghiên cứu tiền kỹ thuật số quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1813 về Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Một trong những nội dung về hành lang pháp lý và cơ chế chính sách cần hoàn thiện là nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia.

Tin nhanh ngân hàng ngày 30/10: Thủ tướng giao Ngân hàng nhà nước nghiên cứu tiền kỹ thuật số quốc gia
Thủ tướng giao Ngân hàng nhà nước nghiên cứu tiền kỹ thuật số quốc gia/tin nhanh ngân hàng/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tại Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước cũng được giao trong năm 2022 phải hoàn thành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng. Điều này nhằm quản lý, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và triển khai các mô hình hợp tác, kinh doanh mới trong cung ứng dịch vụ thanh toán.

Ngay trong năm nay, Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về định danh và xác thực điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bộ Công an có trách nhiệm quy định, hướng dẫn kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ cho việc xác thực thông tin, nhận biết khách hàng bằng phương tiện điện tử.

Với việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, Thủ tướng giao nghiên cứu, triển khai từng bước hoạt động đại lý thanh toán, cho phép các tổ chức không phải ngân hàng triển khai hoạt động đại lý thanh toán.

Thủ tướng cũng ủng hộ việc tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các chi phí để mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động ở khu vực vùng sâu xùng xa, gắn với việc triển khai dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money). Theo Thủ tướng, cần đánh giá và đề xuất xử lý phù hợp đối với dịch vụ Mobile - Money.

Nhiều nội dung khác được đề cập trong đề án nhằm mục tiêu tới cuối 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. Trong 5 năm tới, làm sao để 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép. Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 40%...

VPBank lãi trước thuế hơn 11.700 tỷ trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý III/2021 của VPBank đạt 7.474 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, lãi từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 16%, đạt 790 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh khác lại có kết quả khả quan hơn. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong quý III/2021 đạt 1.158 tỷ, tăng tới 184% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động kinh doanh ngoại hối quý III/2021 bị lỗ 9,6 tỷ đồng, tuy nhiên mức lỗ này thấp hơn so với mức lỗ 126,8 tỷ trong cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 123% lên 1.158 tỷ đồng. Mức tăng trưởng đột biến này đến từ các khoản nợ đã xử lý thu hồi được của VPBank.

Về chi phí, chi phí hoạt động trong quý III/2021 của giảm 11,9% so với cùng kỳ xuống mức 2.455 tỷ đồng. Nguyên nhân do ngân hàng giảm chi phí cho nhân viên xuống 1.378 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Chi phí dự phòng rủi ro quý III/2021 tăng 28,6% so với cùng kỳ lên 4.978 tỷ đồng, "ăn mòn" 65% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của VPBank hợp nhất trong quý III/2021 đạt 2.698 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu nhập hoạt động của VPBank đạt hơn 33.200 tỷ đồng, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm 2020. Chi phí hoạt động 9 tháng ở mức 7.864 tỷ, giảm 8,8%. Chi phí dự phòng là 13.631 tỷ, tăng 32,3%.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2021 của VPBank đạt 11.736 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của VPBank hợp nhất là 479.432 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,1% đạt 317.290 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,5% đạt 239.357 tỷ đồng.

Nợ xấu của VPBank và công ty con cuối tháng 9/2021 ở mức 11.711 tỷ đồng, tăng 1.788 tỷ so với đầu năm, tương đương tăng 18%.

Sacombank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm hơn 3.200 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của Sacombank sụt giảm so với cùng kỳ khi ghi nhận lãi từ hoạt động dịch vụ giảm mạnh.

Tin nhanh ngân hàng ngày 30/10: Thủ tướng giao Ngân hàng nhà nước nghiên cứu tiền kỹ thuật số quốc gia
Sacombank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm hơn 3.200 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ/tin nhanh ngân hàng/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cụ thể, lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý III/2021 của ngân hàng giảm tới 53% so với cùng kỳ, chỉ đạt 589 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng kém khả quan hơn, chỉ đạt 150 tỷ, giảm 6% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác giảm 89% xuống còn 39 tỷ.

Thu nhập lãi thuần quý III/2021 đạt 3.313 tỷ, tăng 9,1%. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đạt 68 tỷ, tăng 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động quý III/2021 của Sacombank đạt 4.198 tỷ đồng, giảm 12,7%. Ngân hàng cũng kiểm soát chi phí hoạt động, giảm 7,7% xuống 2.424 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng của Sacombank giảm 26,2% xuống 950 tỷ đồng. Dù đã giảm mạnh chi phí dự phòng, lợi nhuận quý III/2021 của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng âm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.249 tỷ, tăng 39,7%. Lãi sau thuế đạt 2.553 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Sacombank đạt 494.295 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,8% đạt 356.440 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 2,1% xuống 418.839 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Sacombank giảm 212 tỷ trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ 1,7% xuống 1,56%.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (T/H)