Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng 79,63ha rừng để thực hiện các dự án

03:07 | 06/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 79,63 ha rừng trồng (rừng phòng hộ 3,69 ha; rừng sản xuất 75,94 ha) để thực hiện 05 dự án.
Tin nhanh bất động sản ngày 5/11: HUD là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội 600 tỷ đồng tại Hà NamTin nhanh bất động sản ngày 5/11: HUD là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội 600 tỷ đồng tại Hà Nam
157 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025157 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025
Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng 79,63ha rừng để thực hiện các dự án
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ chuyển mục đích sử dụng 7,64 ha rừng sản xuất để thực hiện 02 dự án đang đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư. Chuyển mục đích sử dụng 71,99 ha (rừng phòng hộ 3,69 ha; rừng sản xuất 68,30 ha) để thực hiện 03 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng trong quyết định chưa xác định diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Theo Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Nguyên, chỉ tiêu đất rừng phòng hộ đến năm 2020 giữ lại là 35.941 ha; đất rừng sản xuất đến năm 2020 giữ lại là 99.573 ha.

Theo Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Thái Nguyên, đến hết năm 2020, chỉ tiêu đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh còn 37.950 ha; đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh còn 110.636 ha.

Từ đầu năm 2021 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển 28,15 ha đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất và 159,73 ha đất rừng sản xuất sang mục đích khác. Như vậy, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn 1980,85 ha đất rừng phòng hộ và 10.931,42 ha đất rừng sản xuất có thể thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Kim Anh (T/h)

sao-thai-duong