Số lượng giàn khoan ngoài khơi hằng tuần của Mỹ giảm

19:08 | 12/04/2021

|
Theo báo cáo số lượng giàn khoan hằng tuần của Baker Hughes, số lượng giàn khoan ngoài khơi đang hoạt động ở Mỹ đã giảm ba giàn so với tuần trước.
Mỹ: Số giàn khoan dầu khí tăng thêm 2 trong tuần quaMỹ: Số giàn khoan dầu khí tăng thêm 2 trong tuần qua
Mỹ: Số giàn khoan dầu Mỹ tăng thêm 6 trong tuần cuối cùng tháng 3Mỹ: Số giàn khoan dầu Mỹ tăng thêm 6 trong tuần cuối cùng tháng 3
Số lượng giàn khoan ngoài khơi hằng tuần của Mỹ giảm
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tổng số giàn khoan của Mỹ tăng 2 so với tuần trước ở mức 432 với số giàn khoan dầu không đổi ở mức 337, giàn khoan khí tăng 2 lên 93 giàn và các giàn khoan khác không đổi ở mức 2 giàn.

Tổng số giàn khoan của Mỹ giảm 170 giàn từ con số 602 của năm ngoái, với số lượng giàn khoan dầu giảm 167, giàn khoan khí đốt giảm 3 giàn và các giàn khoan khác không đổi ở mức 2.

Số lượng giàn khoan ngoài khơi của Mỹ giảm 3 so với tuần trước xuống còn 11 và giảm 7 giàn so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng giàn khoan của Canada giảm 11 giàn so với tuần trước xuống còn 58, trong đó giàn khoan dầu giảm 5 giàn xuống 19 giàn, giàn khoan khí đốt giảm 6 giàn xuống 39 giàn.

Số lượng giàn khoan của Canada tăng 23 giàn so với con số 35 của năm ngoái, trong đó giàn khoan dầu tăng 13 giàn, giàn khoan khí đốt tăng 10 giàn.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong
bidv-smart-banking