Quý I/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 12%

10:27 | 19/04/2021

|
Theo Bộ Tài chính, ước thanh toán giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31/3/2021 đạt 11,95% kế hoạch và đạt 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Vừa qua, Bộ Tài chính gửi Chính phủ Báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, tỷ lệ giải ngân 3 tháng đầu năm vẫn đạt thấp. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/3/2021 là hơn 60.749 tỷ đồng, đạt 11,95% kế hoạch (508.258,88 tỷ đồng) và đạt 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (461.300 tỷ đồng), trong đó, vốn nước ngoài gần như chưa giải ngân (ước tỷ lệ giải ngân 3 tháng chỉ đạt 0,66%).

Quý I/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 12%
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Một số bộ ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: Thanh Hóa (27,79%), Hà Nam (27,63%), Thái Bình (43,24%), Bộ Công an (31,62%), Bắc Ninh (30,2%), Hưng Yên (28,67%). Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có tới 31 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Lý giải về việc giải ngân vẫn đặt mức thấp, Bộ Tài chính cho biết, 3 tháng đầu năm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang tập trung giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 nên tỷ lệ giải ngân của năm 2021 còn thấp. Một số dự án lớn cũng đang phải thực hiện điều chỉnh các thủ tục đầu tư và các chủ đầu tư đang triển khai các công việc như xây dựng kế hoạch đấu thầu, kế hoạch thi công… nên cần nhiều thời gian để có khối lượng thanh toán.

Bên cạnh đó, nguyên nhân được nhắc rất nhiều trong thời gian vừa qua đó là các khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa được giải quyết, và đây vẫn là nguyên nhân tác động tới giải tới tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2021.

Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện của phần lớn các dự án. Hoạt động giải ngân do đó cũng ngưng trệ do không có khối lượng hoặc nếu có khối lượng thì cũng chậm được xác nhận.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát số vốn kế hoạch năm 2021 còn lại đến nay chưa phân bổ chi tiết của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ tài chính đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán vốn các dự án ngay từ đầu năm.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án… và tổng hợp toàn bộ danh mục dự án và số vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng