Hội đồng Quản trị ngành Năng lượng thế giới nhiệm kỳ 2022-2023

17:07 | 10/04/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Hội đồng Công nghệ & Lực lượng lao động ngành Năng lượng đã bầu chọn Hội đồng Quản trị 2022-2023 hôm 7/4 tại Cuộc họp Thường niên ở Point Clear, AL.
Hội đồng Công nghệ & Lực lượng lao động ngành Năng lượng bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022- 2023
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Michael Reeves - Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Shawcor và Jack Renshaw - Chủ tịch của C&J Well Services sẽ vẫn là đồng chủ tịch cho nhiệm kỳ 2022-2023. Trong khi Robert Drummond - Chủ tịch & Giám đốc điều hành của NexTier Oilfield Solutions và Daniel Hindes - Phó chủ tịch của Well Servicing ClearWell Dynamics sẽ vẫn là đồng phó chủ tịch.

Do sự hợp nhất giữa PESA và AESC các đồng chủ tịch và đồng phó chủ tịch hiện tại sẽ có nhiệm kỳ 18 tháng, nhiệm kỳ này sẽ kết thúc tại Hội nghị thường niên năm 2023.

Các đồng chủ tịch và đồng phó chủ tịch của Hội đồng phục vụ một năm tại vị. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Cố vấn được bầu với nhiệm kỳ 3 năm.
Hội đồng chúc mừng và cảm ơn những nhà lãnh đạo ngành, những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn Hiệp hội, Lĩnh vực công nghệ và dịch vụ năng lượng trong những thách thức mà ngành đang đối mặt với ngành, đặc biệt là những thách thức do khủng hoảng địa chính trị giữa Nga và Ukraine.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Chivy