Gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất để tạo thêm động lực cho doanh nghiệp phát triển

19:00 | 18/03/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Bộ Tài chính đã đề xuất Chính phủ tiếp tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 và thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 để hỗ trợ DN, người dân vượt qua khó khăn trong năm 2023, duy trì sản xuất, kinh doanh.
Gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất để tạo thêm động lực cho doanh nghiệp phát triển
Sự đồng hành, chia sẻ của ngành Thuế sẽ có thêm động lực cho DN, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Dự kiến giảm khoảng 3.500 tỷ đồng tiền thuê đất

Trước những dự báo năm 2023, kinh tế nước ta sẽ gặp nhiều khó khăn, DN vẫn chịu áp lực lớn và đang rất cần sự đồng hành, chia sẻ để có thêm động lực cho DN, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đồng thời vẫn đảm bảo cân đối NSNN, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế,

Hiện nay, Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến đối với dự thảo trình Thủ tướng Chính dự thảo Quyết định quy định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023. Với chính sách này, DN sẽ có thêm một nguồn tài chính, sự động viên tạo động lực tiếp đà phục hồi trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn.

Các đối tượng được áp dụng khi quyết định có hiệu lực là tổ chức, đơn vị, DN, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Về chính sách gia hạn tiền thuê đất, tại dự thảo quyết định cũng nêu rõ gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của DN, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn tiền thuê đất là 6 tháng kể từ ngày 31/5 đến ngày 30/11/2023. Dự kiến số tiền thuê đất được giảm khoảng 3.500 tỷ đồng.

Số thu NSNN của năm 2023 không giảm do DN, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/11/2023 nhưng sẽ có tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, DN từ đó tăng thu ngân sách từ thuế để bù đắp cho số giảm thu do giảm tiền thuê đất.

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN

Bộ Tài chính đã hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN trong năm 2023.

Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023 tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đối với các đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ, ngoại trừ “tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là DN, tổ chức, cả nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”.

Cụ thể, thời gian gia hạn như sau:

Một là, gia hạn 06 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 1 đến tháng 5/2023 và quý I năm 2023, gia hạn 05 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2023 và quý II năm 2023;

Hai là, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2023. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

Ba là, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2023.

Trước đó, năm 2022, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí... Tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn thuế dự kiến khoảng 233,5 nghìn tỷ đồng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Lưu Gia Linh

www.gdt.gov.vn