Đề xuất mới về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, xe máy

14:12 | 27/09/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Doanh nghiệp bảo hiểm bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới không chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính.
Đề xuất mới về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, xe máy
Mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để góp phần hỗ trợ cho người bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Đây là đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 16/6/2022 tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2023), bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội, bao gồm: bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Để hướng dẫn thực hiện, khoản 3 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc, do vậy việc xây dựng dự thảo Nghị định là thực sự cần thiết.

Đối với quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, về cơ bản, dự thảo Nghị định kế thừa quy định pháp luật hiện hành về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, tuy nhiên, dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định về thời hạn bảo hiểm và đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm, cụ thể như sau:

Sửa đổi, thống nhất quy định về thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm trong tất cả các trường hợp trừ trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm sau đây: Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới dưới 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an.

Bỏ quy định về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp chủ xe không thanh toán đủ phí theo quy định và đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm do các nội dung này đã được quy định đầy đủ trong Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Bổ sung quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm về việc triển khai bán bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới, cụ thể: Không chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính; không khuyến mại, chiết khấu thanh toán dưới mọi hình thức đối với bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để tránh tình trạng cạnh tranh, giảm phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường hiện nay.

Mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định về việc sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, cụ thể như sau: Mở rộng nội dung chi hỗ trợ nhân đạo đối với trường hợp "không thuộc phạm vi bảo hiểm" để góp phần hỗ trợ cho người bị thiệt hại khi xảy ra tai nạn.

Nâng mức chi tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới từ 15% lên 17%. Lý do: Sau khi rà soát quy định hiện hành, Cục Quản lý Bảo hiểm thấy tổng tỷ lệ các nội dung chi là 98%. Đồng thời, theo kiến nghị của cử tri mà Bộ Tài chính nhận được thời gian qua có kiến nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của loại hình bảo hiểm này. Vì vậy, Bộ Tài chính đã điều chỉnh tăng tỷ lệ chi của nội dung này.

Dự thảo cũng bổ sung nhiệm vụ của Quỹ là ban hành quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường để phù hợp với thực tiễn triển khai.

Đồng thời giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với thủ tục thành lập, thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới từ 14 ngày xuống.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Lan Phương

chinhphu.vn