Đề nghị bổ sung các trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Luật Nhà ở (sửa đổi)

06:15 | 30/08/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Ngày 29/8, báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã quy định một số trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tuy nhiên trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn thiếu trường hợp nên đề nghị rà soát để chỉnh lý, bảo đảm thống nhất với nội dung trong các dự thảo Luật.
Dự án đầu tư đặc biệt được miễn tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệpDự án đầu tư đặc biệt được miễn tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ xin miễn tiền thuê đất đến 31/12/2024Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ xin miễn tiền thuê đất đến 31/12/2024
Bổ sung các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luậtBổ sung các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật

Theo Ủy ban Pháp luật, đối với các dự án nhà ở cần thu hồi đất, tại cuộc họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với đề xuất của Thường trực Ủy ban Pháp luật. Đề xuất này đề cao việc loại bỏ các quy định về loại đất sử dụng cho dự án nhà ở trong Luật Nhà ở và thay vào đó thực hiện theo Luật Đất đai.

Đề nghị bổ sung các trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Luật Nhà ở (sửa đổi)
Đề nghị bổ sung các trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Luật Nhà ở (sửa đổi)/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cụ thể, trong dự thảo Luật Đất đai được sửa đổi, cần có sự thống nhất trong các chính sách liên quan đến việc cải tạo, xây dựng lại các tòa nhà chưng cư; dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; nhà ở công vụ và tái định cư; cũng như dự án nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Về việc miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất để thu hút đầu tư cho các dự án nhà ở, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định một số trường hợp được miễn tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, và không cần thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Tuy nhiên, Điều 157 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa đề cập đến việc miễn tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà lưu trú công nhân.

Sau cuộc thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với đề xuất của Thường trực Ủy ban Pháp luật để xem xét lại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), để điều chỉnh và đảm bảo sự thống nhất với nội dung nêu trên trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Đối với việc cải tạo, xây dựng lại các tòa nhà chung cư, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đã có các ý kiến đề xuất về việc quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm di dời cư dân khỏi các tòa nhà chung cư không an toàn, có nguy cơ sập đổ. Đồng thời, cũng đề xuất nghiên cứu cải tiến trình tự và thủ tục đầu tư cho các dự án cải tạo, xây dựng lại các tòa nhà chung cư để tránh sự trùng lặp, rút ngắn thời gian và tăng cường sự hấp dẫn đối với việc đầu tư.

Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tiếp thu các ý kiến trên và thêm một phần mới (Phần 4 Chương V) bao gồm các Điều 71, 72 và 73 về việc di dời chủ sở hữu và người cư trú trong tòa nhà chung cư; cưỡng chế di dời và phá hủy tòa nhà chung cư; và các điều khoản cụ thể khác trong Chương V về việc cải tạo, xây dựng lại các tòa nhà chung cư. Đồng thời, đã cải tiến trình tự và thủ tục đầu tư cho các dự án cải tạo, xây dựng lại các tòa nhà chung cư, như được thể hiện tại Điều 63 của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Hơn nữa, Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và điều chỉnh các Điều 68, 69 và 70 của dự thảo Luật theo hướng: đối với các tòa nhà chung cư cũ (xây dựng trước năm 1994), quy định hiện hành về việc áp dụng hệ số bồi thường (K) cho các căn hộ vẫn được tiếp tục áp dụng.

Đối với các tòa nhà chung cư mới được xây dựng sau năm 1994 và vẫn phù hợp với quy hoạch, chủ sở hữu tòa nhà chịu trách nhiệm đóng góp tiền cho quỹ xây dựng lại tòa nhà chung cư. Các đóng góp này sẽ được thực hiện theo tiến độ dự án hoặc sau khi chuyển giao căn hộ dựa trên các kế hoạch bồi thường, hỗ trợ hoặc tái định cư được phê duyệt. Trường hợp không đóng góp tiền cho quỹ xây dựng lại tòa nhà chung cư sẽ dẫn đến việc bồi thường quyền sử dụng đất và giá trị còn lại của căn hộ (nếu có), theo quy định của Chính phủ.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)