Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

22:15 | 23/11/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Sau 30 ngày ra quân tổng rà soát về công tác phòng cháy chữa cháy, Công an quận Bắc Từ Liêm đã rà soát 2.626 cơ sở, trong đó có 174 cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC&CNCH đối với 113 trường hợp, tổng số tiền xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng.
Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Phân cấp trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháyQuận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Phân cấp trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy
Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Công an phường Xuân Tảo hoàn thành 100% chỉ tiêu cao điểm “90 ngày đêm”Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Công an phường Xuân Tảo hoàn thành 100% chỉ tiêu cao điểm “90 ngày đêm”

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc, Công an quận Bắc Từ Liêm báo cáo kết quả tham mưu, rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với cơ sở và Kế hoạch số 273/KH-CAHN-PC07 ngày 13/10/2022 của Công an Thành phố Hà Nội về “Tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; Công an quận Bắc Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 396/KH-CABTL-PCCC ngày 15/10/2022 và tổ chức ra quân thực hiện và đạt được kết quả trong 30 ngày đầu tiên, cụ thể:

Qua công tác điều tra cơ bản nắm được trên địa bàn quận có số cơ sở thuộc Phụ lục II: 294 cơ sở, Phụ lục III: 523 cơ sở; Phụ lục IV: 5.214 cơ sở ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Số lượt cơ sở được kiểm tra: 2.626 Cơ sở, trong đó có 174 cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ. Phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC&CNCH đối với 113 trường hợp, tổng số tiền xử phạt: 2.508.300.000 đồng.

Tạm đình chỉ hoạt động: 30 cơ sở (theo điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP: 7 cơ sở; theo điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP: 23 cơ sở).

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Phát hiện các tồn tại và xử lý vi phạm hành chính

Bên cạnh những kết quả đạt được sau 30 ngày ra quân của đợt cao điểm, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng tổ chức tuyên truyền đến người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, bố trí kinh phí cho công tác PCCC; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại các cơ quan, đơn vị, các chợ; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở thuộc diện quản lý; định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại trụ sở cơ quan theo đúng quy định của Luật PCCC; mua sắm, trang bị phương tiện PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; rà soát lập, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC&CNCH/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC; vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán, hộ gia đình tự nguyện di dời các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, độc hại ra các vị trí đảm bảo an toàn PCCC.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng