Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Tiền Giang

19:12 | 20/07/2021

|
Thủ tướng Chính phủ đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 29,94 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ phục vụ các dự án trọng điểmQuảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ phục vụ các dự án trọng điểm
Đồng Nai: Chuyển đổi mục đích hơn 7.600m2 đất để khai thác đá xây dựngĐồng Nai: Chuyển đổi mục đích hơn 7.600m2 đất để khai thác đá xây dựng
Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Tiền Giang
Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án phải bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật đất đai, quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Chinhphu.vn

vinamilk-greenfarm
bidv-smart-banking