Bộ TN&MT đóng cửa một phần mỏ than Phấn Mễ

13:13 | 12/11/2021

|
Bộ TN&MT vừa quyết định đóng cửa một phần mỏ than Phấn Mễ trên địa bàn xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.
Kon Tum: Phê duyệt 14 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sảnKon Tum: Phê duyệt 14 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thừa Thiên - Huế: Xử phạt doanh nghiệp không lắp công trình bảo vệ môi trường 240 triệu đồng và đình chỉ 3 thángThừa Thiên - Huế: Xử phạt doanh nghiệp không lắp công trình bảo vệ môi trường 240 triệu đồng và đình chỉ 3 tháng

Tại Quyết định này, Bộ TN&MT phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác than mỡ bằng phương pháp lộ thiên mỏ Bắc Làng Cẩm (khu Âm Hồn), xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (Đề án), thời hạn 1 năm.

Việc đóng cửa mỏ nhằm bảo vệ tài nguyên, khoáng sản thuộc phần diện tích chưa khai thác (dưới mức -230m); thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng (đến thời điểm đóng cửa mỏ); bàn giao diện tích đất khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản cho UBND tỉnh Thái Nguyên quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai khu vực đã khai thác.

Diện tích khu vực đóng cửa mỏ là 185,83 ha, trong đó, diện tích moong khai thác là 92,65 ha; diện tích bãi thải 3 là 93,18 ha. Khối lượng đóng cửa mỏ thực hiện theo Đề án đã được Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của Bộ TN&MT thẩm định và thông qua.

Bộ TN&MT đóng cửa một phần mỏ than Phấn Mễ
Mỏ than Phấn Mễ

Quyết định nêu rõ, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ khối lượng của từng hạng mục công việc theo tiến độ đóng cửa mỏ, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ công tác quan trắc môi trường trong quá trình thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật liên quan.

Ngoài ra, quản lý, bảo vệ trữ lượng, tài nguyên than mỡ còn lại (dưới mức -230m) chưa được huy động vào khai thác trong phạm vi ranh giới khu vực khai thác đã được cấp phép; nghiêm cấm việc huy động trữ lượng, tài nguyên nêu trên vào khai thác; thu hồi, quản lý, sử dụng khối lượng than mỡ nằm xen kẹp trong đất, đá trong quá trình san gạt, cải tạo các tuyến đường và các hạng mục thi công Đề án, thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên báo cáo bằng văn bản gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khi hoàn thành toàn bộ khối lượng của Đề án và khối lượng than mỡ được thu hồi (nếu có), quản lý và sử dụng để tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án theo quy định.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bộ TNMT

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong