Bình Định: Hỗ trợ gần 81 tỷ đồng cho tàu đánh bắt cá xa bờ

19:00 | 21/04/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt đợt 08 năm 2020 các tàu cá được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển, máy thông tin liên lạc và bảo hiểm theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, 765 tàu cá trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển với tổng số tiền 80.345.000.000 đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh. Trong đó, thành phố Quy Nhơn có 22 tàu; huyện Phù Cát có 54 tàu; huyện Phù Mỹ có 20 tàu và thị xã Hoài Nhơn có 669 tàu.

Bình Định: Hỗ trợ gần 81 tỷ đồng cho tàu đánh bắt cá xa bờ
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ngoài ra, 8 tàu cá trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ kinh phí mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh (GPS) theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền 224.000.000 đồng. Trong đó, huyện Phù Cát 03 tàu; Thị xã Hoài Nhơn 05 tàu.

Đồng thời, hỗ trợ 3.359.659.333 đồng mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho 482 tàu với 3.083 thuyền. Trong đó, huyện Phù Cát 25 tàu với 158 thuyền viên; huyện Phù Mỹ 04 tàu với 36 thuyền viên; Thị xã Hoài Nhơn 441 tàu với 1.791 thuyền viên; Thành phố Quy Nhơn 12 tàu với 108 thuyền.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện trình tự, thủ tục cấp phát vốn hỗ trợ của Trung ương và thực hiện hạch toán, tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Thực hiện chế độ báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

binhdinh.gov.vn

vietinbank
ajinomoto