Bến Tre: Kinh tế dần phục hồi và phát triển

19:20 | 13/07/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Chủ tịch UBND TP Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh cho biết: Tình hình kinh tế - xã hội đang từng bước phục hồi và đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
Bến Tre: Kinh tế dần phục hồi và phát triển
Các doanh nghiệp sản xuất kẹo dừa xuất khẩu đang hoạt động trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Ảnh: Hữu Hiệp, https://kinhtexaydung.petroimes.vn

Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch đang dần ổn định, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu hàng hóa dịch vụ. Xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm đúng tiến độ, cơ bản đạt chất lượng theo yêu cầu. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao được các địa phương chủ động triển khai thực hiện, đến nay đã tổ chức lễ công nhận xã Phú Nhuận, Nhơn Thạnh đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Hoạt động thương mại - dịch vụ cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ 6 tháng đầu năm tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt, du khách bắt đầu tìm đến TP Bến Tre với các tour trải nghiệm sông nước, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, lượt khách du lịch tăng 38,7%, doanh thu ước tăng 45,73% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng thực hiện tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2021. Giải ngân hỗ trợ chi phí đầu tư máy móc thiết bị từ nguồn vốn khuyến công thành phố cho 2 công ty, doanh nghiệp (DN), số tiền 45 triệu đồng. Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện 5 dự án hỗ trợ 5 DN ứng dụng đầu tư máy móc thiết bị từ nguồn vốn khuyến công tỉnh, quốc gia với số tiền 1,17 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, một số loại cây công nghiệp lâu năm như dừa, cây ăn trái được phục hồi cho năng suất, sản lượng khá, nhưng gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ và giá cả không ổn định. Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do giá đầu ra thấp, trong khi đó chi phí con giống, thức ăn ngày càng tăng cao làm ảnh hưởng đến chăn nuôi trên địa bàn. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 99,68% so với cùng kỳ.

Chương trình xây dựng xã NTM nâng cao đang được các xã NTM tập trung thực hiện. Đến nay, TP. Bến Tre có 2/6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thành phố đang tiếp tục hỗ trợ 3 xã gồm Phú Hưng, Sơn Đông, Bình Phú xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu năm 2022 sẽ công nhận đúng kế hoạch.

Hoạt động các DN, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn TP Bến Tre phát triển khá. Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN” vẫn duy trì thực hiện. Đã thành lập mới 62/150 DN, đạt 41,33% so kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2021. Hộ kinh doanh cá thể đăng ký mới 396 giấy, tăng 12,9% so với cùng kỳ; thành lập mới 3/4 tổ hợp tác.

Tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, thanh toán các công trình theo kế hoạch giao đầu năm 2022. Thực hiện giải ngân các công trình có khối lượng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công. Khối lượng thanh toán là 64,861 tỷ đồng, đạt 14,46% kế hoạch và đạt 69,28%.

Theo Chủ tịch UBND TP Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh, thành phố đang tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển DN”, trong đó quan tâm vận động các hộ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện chuyển lên DN. Củng cố, nâng cao hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác đang hoạt động. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; huy động các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, trong đó tập trung nhóm công trình cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2.

https://kinhtexaydung.petroimes.vn

Hoàng Lam

baodongkhoi.vn