Bắc Từ Liêm: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC & CNCH

16:05 | 17/03/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Sáng ngày 17/3/2023, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 53/KH - UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) cho cộng đồng.
Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộCông an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tuyên dương 75 điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hộiTuyên dương 75 điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thượng tá Bùi Đăng Tuấn - Phó trưởng Công an Quận; Trưởng các phòng, ban, ngành của Quận; các cán bộ, chiến sĩ Công an Đội PCCC & CNCH Công an Quận; đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các phường.

Bắc Từ Liêm: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng
Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Chủ tịch UBND Quận chủ trì Hội nghị.
Bắc Từ Liêm: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng

Tại hội nghị, Công an Quận đã thông qua Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH cho cộng đồng.

Theo đó, vận động mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 1 người tham gia lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH; phấn đấu mỗi hộ gia đình được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện phục vụ phá dỡ, thoát nạn.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC và CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ "Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân"; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH.

Theo kế hoạch, Quận sẽ duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động đồng bộ theo chỉ tiêu của Bộ Công an xong trước ngày 20/6/2023. Các mô hình "Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC", "Cụm liên kết Làng nghề an toàn PCCC", "Cụm liên kết an toàn PCCC trong Khu/Cụm công nghiệp", Cụm liên kết an toàn PCCC rừng triển khai và đưa vào hoạt động căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12/2023.

Quận đặt ra chỉ tiêu trước ngày 20/6/2023, 100% hộ gia đình sản xuất kinh doanh có ít nhất 01 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC & CNCH. Năm 2024, 50% hộ gia đình riêng lẻ trên địa bàn Quận có ít nhất 01 người tham gia lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH và đạt 100% vào năm 2025.

Bắc Từ Liêm: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng
Đồng chí Nguyễn Đức Đông - Đội trưởng Đội CS PCCC&CNCH - Công an Quận báo cáo tại hội nghị.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, UBND các Phường và các đơn vị có liên quan cần xác định rõ vai trò và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC & CNCH, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm với những thuận lợi và khó khăn khi triển khai kế hoạch; việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng như công tác tập huấn về PCCC; huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn. Đồng thời nêu lên sự cần thiết cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác PCCC; các cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong triển khai thực hiện kế hoạch.

Bắc Từ Liêm: Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng

Đối với triển khai Kế hoạch số 53 ngày 16/02/2023 của UBND TP Hà Nội: Tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác về PCCC trên địa bàn, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng trong xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, công ty, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia PCCC; phấn đấu từ nay đến trước ngày 30/6/2023 hoàn thành các chỉ tiêu Thành phố giao tại Kế hoạch số 53.

Để công tác PCCC & CNCH trên địa bàn Quận được đảm bảo đồng chí Chủ tịch UBND Quận yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, chịu trách nhiệm duy trì, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý.

Chủ tịch UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo đúng quy định của pháp luật. Khi xẩy ra cháy trên địa bàn, lãnh đạo UBND cấp xã phải có mặt tại hiện trường và có trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy, bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

PV