Bà Rịa - Vũng Tàu: Sẽ định giá bổ sung 70 khu đất để thực hiện dự án

10:12 | 25/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về định giá đất cụ thể bổ sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, có 70 khu đất, thửa đất sẽ được định giá để thực hiện các dự án.

Mục đích của kế hoạch là nhằm định giá cụ thể bổ sung 70 khu đất, thửa đất trên địa bàn tỉnh để giúp cho cơ quan chức năng Nhà nước tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; Đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và thuê đất trả tiền hàng năm.

Theo đó, sẽ có 67 khu đất, thửa đất được định giá để phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và có 03 khu đất, thửa đất được định giá để phục vụ cho công tác đấu giá. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý II/2022 sẽ định giá các khu đất để thực hiện 38 dự án; quý III thực hiện 18 dự án và quý IV thực hiện 18 dự án.

Kế hoạch cũng nêu rõ, việc xác định giá đất phải được thực hiện khách quan, bảo đảm nguyên tắc và phương pháp định giá theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai năm 2013. Đối với trường hợp thuê đơn vị tư vấn định giá đất thì đơn vị đó phải có đủ năng lực, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung của kế hoạch sẽ được thực hiện như sau: đối với 67 khu đất, thửa đất phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013; đối 03 khu đất, thửa đất phục vụ cho công tác đấu giá sẽ được thực hiện theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trù, thu nhập, thặng dư. Đối với các dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sẽ định giá bổ sung 70 khu đất để thực hiện dự án
Nhiều khu đất, thửa đất sẽ được định giá để thực hiện dự án, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Tại kế hoạch, UBND tỉnh cũng giao cho Sở TN&MT, Sở Tài chính, tổ chức các cuộc họp thẩm định phương án giá đất, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thẩm định phương án giá đất; bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện việc định giá đất theo kế hoạch đã được phê duyệt. UBND tỉnh cũng giao Cục thuế tỉnh thẩm định và xác định tiền sử dụng đất, thuế đất đối với khu đất có giá trị dưới 20 tỷ

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất của UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức thực hiện việc lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất đối với trường hợp định giá đất cụ thể theo quy định; Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về việc không đăng ký danh mục các dự án trong kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022; Chịu trách nhiệm đối với những dự án có trong kế hoạch định giá đất cụ thể nhưng không thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký dẫn đến việc chậm trễ triển khai thực hiện các dự án.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Linh Nga

monre.gov.vn

sao-thai-duong