7 bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công

10:12 | 17/09/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công Quốc gia rất thuận tiện, đơn giản.
7 bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
7 bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

chinhphu.vn