Yêu cầu đến năm 2023, 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT

19:20 | 04/05/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 546/QĐ-TTg giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2025 cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đề xuất một số quy định mới lĩnh vực bảo hiểm y tếĐề xuất một số quy định mới lĩnh vực bảo hiểm y tế
BHXH hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ BHYT mà không cần thay đổi thông tinBHXH hướng dẫn cấp lại, đổi thẻ BHYT mà không cần thay đổi thông tin

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc năm 2022 là 92,6%, năm 2023 là 93,2%, năm 2024 là 94,1%, năm 2025 là 95,15%. Trong đó, giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2022 cho các tỉnh, thành phố: TP Hà Nội là 91,66%, TP Hồ Chí Minh là 91,25%, An Giang 92%, Bà Rịa - Vũng Tàu 91,5%, Bạc Liêu 91,25%, Bắc Giang 93,5%, Hải Dương 91,75%, Hà Tĩnh 91,50%…

Yêu cầu đến năm 2023, 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT
Yêu cầu đến năm 2023, 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao; Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, BHYT.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố trình hội đồng nhân dân để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT, cụ thể: Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, bảo đảm 100% các đối tượng này tham gia BHYT; Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này. Hỗ trợ các đối tượng khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT; mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng BHYT tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật...

Bộ Y tế chỉ đạo sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ, ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất Luật BHYT (sửa đổi) để mở rộng đối tượng tham gia BHYT theo hướng bổ sung đối tượng thuộc các nhóm chưa quy định trong Luật BHYT tế hiện hành.

Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách tham gia BHYT đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo đảm ổn định để có kế hoạch cân đối ngân sách trung và dài hạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các giải pháp đảm bảo đến năm 2023 có 100% đối tượng học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia BHYT...

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

sao-thai-duong