Việt Nam sắp có mô hình tòa thị chính, thị trưởng đô thị?

10:06 | 01/12/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Sáng ngày 30/11, Chính phủ tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đôThành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô
Hà Nội: Khu vực nào sẽ được xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô?Hà Nội: Khu vực nào sẽ được xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô?
UNDP và Na Uy hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ quy hoạch không gian biểnUNDP và Na Uy hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ quy hoạch không gian biển

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, đến nay, đơn vị hành chính đô thị cả nước có 5 thành phố trực thuộc trung ương, 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM), 81 thành phố thuộc tỉnh, 50 thị xã, 46 quận, 1.737 phường và 614 thị trấn.

Việt Nam sắp có mô hình tòa thị chính, thị trưởng đô thị?
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tuy nhiên, ngoài mô hình chính quyền đô thị ở 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM thì ở các đơn vị hành chính đô thị còn lại đều là cấp chính quyền địa phương (có HĐND và UBND) là chưa có sự phân biệt khác nhau giữa nông thôn và đô thị.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ, quyền hạn của quản lý đô thị còn chưa cụ thể và chưa rõ chế độ trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền, của mỗi cơ quan và mỗi cá nhân trong bộ máy chính quyền. Cơ chế vận hành bộ máy hành chính đô thị còn bị “cắt khúc” theo từng cấp hành chính trong nội bộ đô thị. Cơ chế điều hành hành chính mang tính tập thể của ủy ban ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của chính quyền đô thị; vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu (Chủ tịch UBND) chưa rõ ràng.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị nghiên cứu mở rộng mô hình không tổ chức HĐND ở quận, phường (khu vực nội thành, nội thị) như đang thực hiện ở thành phố Đà Nẵng và TP HCM, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về mô hình tòa thị chính, thị trưởng ở đô thị cho phù hợp với đặc thù ở Việt Nam.

Chuyển đổi cách tiếp cận quản lý nhà nước ở đô thị sang quản trị chính quyền đô thị, hướng đến sự tham gia và mở rộng đối thoại ngày càng nhiều của người dân với các công việc của chính quyền đô thị; đồng thời là cơ sở để xây dựng chính quyền đô thị phản ứng nhanh nhạy, hoạt động tốt hơn nhưng với chi phí ít hơn và chịu trách nhiệm giải trình trước người dân.

Ngoài ra, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến từng cấp chính quyền địa phương theo hướng đề cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động quản lý của từng cấp chính quyền, bảo đảm cho chính quyền đô thị quyền tự chủ về ngân sách, tổ chức bộ máy, quản lý dân cư, bảo vệ môi trường.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)