Vì sao Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng sinh học?

09:48 | 01/02/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, việc quy định mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) ưu đãi đối với xăng sinh học sẽ góp phần khuyến khích việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng xăng sinh học. Đồng thời, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân chuyển sang sử dụng xăng sinh học, đây là sản phẩm ít gây ô nhiễm môi trường hơn so với xăng gốc hóa thạch.
Đề xuất giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường với xăng dầuĐề xuất giảm tối đa thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
Đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 10% đối với một số chế phẩm xăngĐề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xuống 10% đối với một số chế phẩm xăng

Mới đây, trong dự thảo trình Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ Tư pháp đề xuất bổ sung quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng sinh học.

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid -19
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo Bộ Tư pháp, Luật thuế BVMT quy định chỉ thu thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch (xăng không chì theo QCVN 1:2020 về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học), không thu thuế đối với etanol (E100). Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng gốc hóa thạch (sau đây gọi chung là xăng sinh học) như xăng E5 (có tỷ lệ 4-5% etanol); xăng E10 (có tỷ lệ 9-10% etanol) thì chỉ tính thu thuế BVMT theo tỷ lệ xăng gốc hóa thạch có trong xăng sinh học.

Ngoài ra, theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2020 về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học thì: “Xăng E5 là hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 4% đến 5% theo thể tích, ký hiệu là E5. Xăng E10 là hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 9% đến 10% theo thể tích, ký hiệu là E10”.

Hiện nay, mặt hàng xăng sinh học phổ biến trên thị trường trong nước là xăng E5RON92 có hàm lượng etanol khoảng 5% và xăng gốc hóa thạch (xăng không chì) chiếm 95%. Xăng sinh học là sản phẩm khi sử dụng ít gây ô nhiễm môi trường hơn so với xăng gốc hóa thạch. Tuy nhiên, quy định chỉ không thu thuế BVMT đối với etanol tại Luật thuế BVMT chưa tạo được sự chênh lệch đủ lớn về giá giữa xăng sinh học và xăng gốc hóa thạch nên chưa có tác động mạnh nhằm khuyến khích việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng xăng sinh học thay thế xăng gốc hóa thạch.

Do đó, đề xuất của Bộ Tư pháp để khuyến khích hơn nữa việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng xăng sinh học theo chủ trương của Đảng và Nhà nước (tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra mục tiêu mở rộng phối trộn, sử dụng 100% xăng E5 đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ); đảm bảo thống nhất với quy định về mức thuế TTĐB ưu đãi đối với xăng E5, E10 (mức thuế TTĐB đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%); bao quát hết các trường hợp xăng sinh học sẽ phát sinh trong thời gian tới (trên thực tế, có nhiều loại xăng sinh học với tên gọi khác nhau tùy thuộc vào tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học (etanol)); phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nhiên liệu sinh học (tránh trường hợp lợi dụng để phối trộn xăng dầu theo tỷ lệ khác quy chuẩn để hưởng mức thuế ưu đãi).

Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng sinh học theo hướng quy định mức thuế BVMT ưu đãi để đảm bảo số thuế BVMT phải nộp đối với xăng sinh học phải thấp hơn so với số thuế BVMT phải nộp theo cách tính hiện hành. Phân loại mức thuế BVMT ưu đãi đối với từng loại xăng sinh học theo tỷ lệ phối trộn etanol (tương tự như thuế TTĐB), trong đó xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn etanol càng cao thì áp dụng mức thuế BVMT thấp hơn.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, việc quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng sinh học sẽ góp phần khuyến khích việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng xăng sinh học; đảm bảo đồng bộ về chính sách ưu đãi đối với xăng sinh học. Đồng thời, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân chuyển sang sử dụng xăng sinh học, đây là sản phẩm ít gây ô nhiễm môi trường hơn so với xăng gốc hóa thạch.

Bên cạnh đó cũng sẽ tác động trực tiếp đến giá bản lẻ xăng sinh học. Việc quy định mức thuế BVMT đối với xăng sinh học thấp hơn mức hiện hành sẽ góp phần làm giảm tỷ trọng thuế trong giá bán lẻ xăng dầu, qua đó tác động làm giảm giá bán lẻ xăng sinh học.

Ngoài ra, góp phần thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ về BVMT; góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

ajinomoto
thaco