Tôn chỉ, mục đích của Hội Dầu khí Việt Nam

03:07 | 02/12/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Hội là tập hợp đoàn kết những người đã và đang công tác khoa học, kỹ thuật trong ngành dầu khí Việt Nam
Tôn chỉ, mục đích của Hội Dầu khí Việt Nam
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

1. Hội Dầu khí Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của công dân Việt Nam đã và đang công tác khoa học, kỹ thuật trong ngành dầu khí Việt Nam.

2. Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết những người đã và đang công tác khoa học, kỹ thuật trong ngành dầu khí để duy trì, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn uy tín và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhằm góp phần xây dựng, phát triển ngành dầu khí trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn ở Việt Nam.

Hội có tên gọi chính thức: Hội Dầu khí Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Petroleum Association

Tên viết tắt: VPA

Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong