Tiểu sử Tổng thống nước Cộng hòa Philippines

16:35 | 27/01/2024

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Tiểu sử ông Ferdinand Romualdez Marcos - Tổng thống nước Cộng hòa Philippines.
Tiểu sử Tổng thống nước Cộng hòa Philippines
Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Họ và tên:

Ferdinand Romualdez Marcos

Sinh ngày:

13/9/1957

Biệt danh:

Bongbong

Gia đình:

Một vợ, ba con

Đảng chính trị

2021 đến nay:

Đảng Liên Bang Philippines (PFP)

2009 - 2021:

Đảng Nacionalista

1980 – 2009:

Đảng Kilusang Bagong Lipunan

Quá trình đào tạo

1979 – 1981:

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Pennsylvania, Mỹ

1975 – 1978:

Cử nhân Xã hội học, Đại học Oxford, Vương quốc Anh

Quá trình công tác

5/2022:

Được bầu làm Tổng thống Philippines

7/2010 – 5/2022:

Nghị sỹ

2007 – 2010:

Đại biểu Quốc hội, quận Hai, tỉnh Ilocos Norte

1998 – 2007:

Thống đốc tỉnh Ilocos Norte

1992 – 1995:

Đại biểu Quốc hội, quận Hai, tỉnh Ilocos Norte

1983 – 1986:

Thống đốc tỉnh Ilocos Norte

1981 – 1983:

Phó Thống đốc tỉnh Ilocos Norte

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Vân Anh

ajinomoto
thaco