Thành lập Khu kinh tế ven biển rộng hơn 43.000ha

10:25 | 24/11/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận có tổng diện tích 43.900 ha được thành lập nhằm tranh thủ tối đa các chính sách ưu đãi vượt trội của Nhà nước, thu hút đầu tư các dự án động lực, có quy mô lớn...

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 4823/KH-UBND ngày 17/11 về việc triển khai thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận với tổng diện tích 43.900 ha.

Ranh giới dự kiến thành lập Khu kinh tế với tổng diện tích là 439 km2 bao gồm 9 xã, trong đó có 7 xã thuộc huyện Thuận Nam (Xã Nhị Hà, xã Phước Minh, Xã Phước Ninh, Xã Cà Ná, Xã Phước Nam, Xã Phước Dinh, Xã Phước Diêm) và 2 xã thuộc huyện Ninh Phước (Xã An Hải, Xã Phước Hải). Theo UBND tỉnh, việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh để khai thác tiềm năng lợi thế về kinh tế biển và huy động tối đa nguồn lực, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành lập Khu kinh tế ven biển rộng hơn 43.000ha
Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận có tổng diện tích 43.900 ha (Ảnh minh họa), https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Tranh thủ các chính sách ưu đãi, vượt trội của nhà nước để tập trung thu hút đầu tư những dự án động lực, có quy mô lớn như: cảng và dịch vụ cảng, logistics, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các ngành công nghiệp nặng, quy mô lớn, các khu đô thị hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời tăng cường liên kết vùng giữa Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh với các khu kinh tế ven biển miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước, để khai thác các thế mạnh, thúc đẩy sự phát triển của vùng. Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu hiện đại, đồng bộ, qua đó nâng cao mức sống người dân; bảo vệ bền vững môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiến độ thực hiện theo các giai đoạn sau: Xây dựng Phương án phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh và tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian hoàn thành theo tiến độ quy hoạch tỉnh; Xây dựng Đề án điều chỉnh Cảng tổng hợp Cà Ná thành Cảng tổng hợp loại I, trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành trong năm 2025; Xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua nội dung Đề án. Hoàn thành trong năm 2025; Trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh. Hoàn thành trong năm 2025; Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh. Hoàn thành trong năm 2025.

Để triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và tích hợp Phương án phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian hoàn thành theo tiến độ Quy hoạch tỉnh.

Hiện nay theo kế hoạch số 4823/KH-UBND ngày 7/11, tỉnh Ninh Thuận đang đặt ra mục tiêu Xây dựng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trở thành vùng kinh tế động lực, tăng trưởng xanh, trở thành Khu kinh tế ven biển của cả nước, có sức lan tỏa lớn để phát triển các vùng kinh tế khác trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh theo hướng nhanh, bền vững, tập trung ưu tiên phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo; cảng và dịch vụ cảng; Nông nghiệp công nghệ cao; phát triển các ngành công nghiệp thân thiện, không gây ô nhiễm môi trường.

Phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ xã hội hiện đại, đồng bộ để nâng cao mức sống người dân; bảo vệ bền vững môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước và đến năm 2030 trở thành Tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất từ năm 2021- 2025 Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 18-19%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 40 - 45 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2025: GRDP bình quân/người đến năm 2025 đạt khoảng 130 triệu đồng; Tỷ trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025 chiếm khoảng 28-29% GRDP của tỉnh; Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông nghiệp và thủy sản chiếm 24-25%; công nghiệp - xây dựng chiếm 57-58%; các ngành du lịch, dịch vụ chiếm 18-19% vào năm 2025; Tạo việc làm cho khoảng 77 nghìn người vào năm 2025.

Giai đoạn hai, định hướng đến năm 2030: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 tăng 21-22%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 30 - 35 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030: GRDP bình quân/người đến năm 2030 đạt khoảng 300 triệu đồng; Tỷ trọng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 chiếm 50%-51% GRDP của tỉnh; Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông nghiệp và thủy sản chiếm 11-12%; công nghiệp - xây dựng chiếm 64-65%; các ngành du lịch, dịch vụ chiếm 24-25% vào năm 2030; Tạo việc làm cho khoảng 97 nghìn người vào năm 2030.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Nguyễn Triệu

doanhnhanvn.vn