Thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

14:12 | 18/10/2021

|
Xuất phát từ tình hình thực tiễn, để đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ đối với ngành dầu khí, Đảng bộ Tập đoàn được thành lập.
Thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngày 16/04/2008, xuất phát từ tình hình thực tiễn, để đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ đối với ngành dầu khí, Đảng bộ Tập đoàn đã báo cáo với Ban Bí thư Trung ương Đảng Đề án thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (toàn ngành Dầu khí Việt Nam) trong đó làm rõ vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Đảng bộ.

Ngày 06/11/2008, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá X có Kết luận số 31-KL/TW về việc thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; ngày 18/11/2008, Ban Tổ chức Trung ương có văn bản hướng dẫn thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ngay sau đó, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã khẩn trương tiến hành các thủ tục chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức Đảng.

Ngày 17/12/2008, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ban hành Quyết định 850-QĐ/ĐUK về việc thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bao gồm 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn gồm 35 Ủy viên; Ban Thường vụ có 11 Ủy viên, trong đó có Bí thư và 2 Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 9 Ủy viên. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tính đến 31/12/2008 là 6.727 đảng viên.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong