Thanh Hóa: Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Khu dân cư Hải Hà

14:00 | 20/10/2021

|
Mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình sử dụng đất, thực hiện các trình tự, thủ tục để thực hiện dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Hải Hà tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương.
Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021
Bình Định: Dự án Khu B1, Khu đô thị mới An Phú Thịnh chưa đủ điều kiện giao dịchBình Định: Dự án Khu B1, Khu đô thị mới An Phú Thịnh chưa đủ điều kiện giao dịch
Thanh Hóa: Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Khu dân cư Hải Hà
Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Hải Hà, tại huyện Quảng Xương nằm cạnh Quốc lộ 1A, dính nhiều sai phạm.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Hải Hà (Công ty Hải Hà) vi phạm trong việc sử dụng đất, Công ty Hải Hà chậm triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ và phân phối ôtô, vi phạm pháp luật về đất đai quy định khoản 12 Điều 38, Luật Đất đai năm 2003; điểm i khoản 1 Điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

Hết thời hạn được gia hạn 24 tháng, Công ty Hải Hà vẫn không triển khai thực hiện dự án, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất là không đúng với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64, Luật Đất đai 2013 và nội dung Công văn số 9083/UBND-NN ngày 8/9/2015 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian sử dụng đất của Công ty Hải Hà.

Vi phạm trong việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Sở Xây dựng có văn bản tham gia ý kiến, UBND huyện Quảng Xương thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không đúng quy định tại khoản 1 Điều 14 và điểm a khoản 4 Điều 33 Luật Xây dựng năm 2014; khoản 1 Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị.

Vi phạm trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND huyện Quảng Xương tham gia ý kiến chưa đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Quảng Xương. Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến nhưng chưa đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chưa xem xét việc Công ty Hải Hà đã vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Khi được giao tiếp thu, nghiên cứu các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Cục quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa làm rõ điều kiện: Để thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014, thì khu đất trên phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ thương mại sang đất ở và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì thẩm định chưa đánh giá đầy đủ các nội dung về sự phù hợp của dự án với quy hoạch sử dụng đất, chưa đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, chưa thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm c, điểm đ Khoản 6 Điều 33, Luật Đầu tư năm 2014. Vì vậy, đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Hạn chế trong việc xác định giá đất cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể phương án giá đất có một số số liệu đưa vào tính toán còn hạn chế đó là: Số liệu khảo sát, thu thập thông tin giá đất đất nhóm 1, có tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản định giá và tài sản so sánh 1 lớn hơn 10%, là không đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT. Đưa số liệu về tổng diện tích sàn để tính toán không phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở được duyệt.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có vi phạm đã được chỉ ra trong phần kết luận, tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị, báo cáo.

Để biết thêm về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm trên, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Trọng Trang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Trang cho biết: “Hiện tại, chưa hết thời hạn các ngành báo cáo về việc kiểm điểm về vấn đề đấy, nếu có mình sẽ thông tin sớm”.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã có bài viết phản ánh về sự bất thường trong quá trình chuyển đổi đất trung tâm thương mại và dịch vụ sang đất ở. Sau khi có phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 9696/UBND-KTTC ngày 7/7/2021 về việc giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra, rà soát hồ sơ trình tự, thủ tục thực hiện dự án trên; căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Báo Xây dựng

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong