Tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao

14:05 | 08/10/2021

|
Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào các cơ sở có quy mô lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe và tạo dư luận buộc các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quan tâm, đầu tư cho môi trường.
Phạt hành chính 640 triệu đồng vì xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩnPhạt hành chính 640 triệu đồng vì xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn
Tấm pin mặt trời cũ phải thu hồi, tái chếTấm pin mặt trời cũ phải thu hồi, tái chế
Tăng cường thanh kiểm tra các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao
Ảnh minh họa.

Theo Bộ TN&MT, công tác bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường đã được Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cũng như toàn xã hội hết sức quan tâm. Nhận thức rõ những thách thức, áp lực rất lớn của công tác bảo vệ môi trường, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng loạt các biện pháp để giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm môi trường từ việc hoàn thiện chính sách pháp luật, thanh tra, kiểm tra, tăng cường hoạt động giám sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; thay đổi mạnh mẽ về phương thức quản lý, chuyển từ bị động sang chủ động phòng ngừa, tiếp cận mô hình phát triển ít ảnh hưởng đến môi trường, hài hòa giữa vấn đề môi trường với vấn đề kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giảm số lượng các cơ sở thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất, tập trung vào các cơ sở có quy mô lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, xử phạt nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe và tạo dư luận buộc các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quan tâm, đầu tư cho môi trường.

Trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 262/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2021, theo đó tổ chức thanh tra đối với 82 cơ sở trên địa bàn 10 tỉnh/thành phố trên cả nước và 29 cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn 12 tỉnh/thành phố trên cả nước. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã bổ sung nhiều quy định về thanh tra, kiểm tra và một số quy định đặc thù trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Luật đã quy định bổ sung trách nhiệm kiểm tra, thanh tra đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, trách nhiệm kiểm tra của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nhằm tăng cường lực lượng trong công tác thanh tra, kiểm tra; quy định thanh tra đột xuất không được công bố trước trong trường hợp cần thiết để khắc phục hạn chế, bất cập trong pháp luật về thanh tra và tăng cường hiệu quả, kịp thời phát hiện vi phạm đối với các đoàn thanh tra trong bối cảnh các doanh nghiệp luôn có xu hướng đối phó với các đoàn thanh tra, kiểm tra; quy định về hoạt động kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường để bổ sung cho nội dung hiện nay chưa được pháp luật về thanh tra quy định.

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban ngành, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đã được Chính phủ ký ban hành tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2021), theo đó, các hành vi hành chính đã được cập nhật, bổ sung với các chế tài phù hợp với các quy định hiện hành và theo hướng chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn.

Trong năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường nắm bắt thông tin, rà soát, xác minh, kịp thời đề xuất tổ chức các đoàn thanh tra đột xuất; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, tập trung vào các quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Giai đoạn từ năm 2009 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra tổng cộng 6.768 cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các tỉnh/thành phố trên cả nước, qua đó đã phát hiện và xử lý gần 3.000 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính lên tới 446,258 tỷ đồng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bộ TNMT

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong