• Unipec thuê thêm tàu để chở dầu của Nga

    Unipec thuê thêm tàu để chở dầu của Nga

    Công ty kinh doanh dầu khổng lồ Unipec của Trung Quốc đã tăng đáng kể số lượng tàu chở dầu được thuê để vận chuyển một lượng dầu thô từ miền đông nước Nga.