• Giá thuê tàu chở dầu tăng, các chủ tàu phải làm gì?

    Giá thuê tàu chở dầu tăng, các chủ tàu phải làm gì?

    Giá thuê tàu chở dầu tăng do sự gián đoạn vận chuyển toàn cầu đang buộc các chủ hàng dầu phải thực hiện các hợp đồng thuê tàu dài hạn, các Giám đốc điều hành cho biết trong tuần này tại một hội nghị năng ...