• TP HCM tạm dừng thu phí các BOT

    TP HCM tạm dừng thu phí các BOT

    UBND TP HCM vừa có quyết định cho phép tạm dừng thu phí tại các dự án BOT trên địa bàn sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải thành phố.