• Hà Nội kiểm tra việc cấp phép xây dựng

    Hà Nội kiểm tra việc cấp phép xây dựng

    Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 75/KH-SXD(CP) kiểm tra, hướng dẫn VBQPPL về công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng đối với UBND các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà ...