Hà Nội kiểm tra việc cấp phép xây dựng

14:02 | 01/10/2019

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 75/KH-SXD(CP) kiểm tra, hướng dẫn VBQPPL về công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng đối với UBND các quận, huyện và thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.  
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng ở Hà Nội
Hà Tĩnh nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới

Việc kiểm tra sẽ được tiến hành trong quý IV/2019, đối tượng kiểm tra, hướng dẫn là các cơ quan thực hiện việc cấp phép xây dựng, việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội (UBND quận, huyện, thị xã theo phản cấp).

Nội dung kiểm tra việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2019; Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng thời, phổ biến hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và tổng hợp những kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục, giải quyết.

Xuân Hinh

ajinomoto
thaco