• JPMorgan quyết định bán Bighorn Permian Resources LLC

    JPMorgan quyết định bán Bighorn Permian Resources LLC

    JPMorgan Chase & Co. đang bán Bighorn Permian Resources LLC (một nhà sản xuất dầu khí mà họ đã tiếp quản từ năm 2020 sau khi công ty không thu hút được các nhà thầu trong thời gian phá sản) cho Earthstone Energy Inc. với ...