• Goldman Sachs cắt giảm dự báo giá dầu Brent năm 2021

    Goldman Sachs cắt giảm dự báo giá dầu Brent năm 2021

    Goldman Sachs cắt giảm dự báo giá dầu Brent năm 2021 Ngân hàng của Mỹ này đã cắt giảm dự báo giá dầu Brent năm 2021 xuống 55 USD/thùng từ mức dự báo 59,4 USD/thùng trước đó và giá dầu WTI xuống 52,8 USD/thùng từ ...