• Đức và Pháp tranh giành dầu của Ba Lan

    Đức và Pháp tranh giành dầu của Ba Lan

    Ba Lan sẽ không giao dầu qua cảng dầu ở Gdańsk cho Nhà máy lọc dầu Schwedt của Đức (PCK), vì dầu thô qua tuyến đường này đã được Pháp mua lại cho cơ sở Leuna.